GİRİŞİMCİLER (STARTUP) İÇİN SERMAYE KAYNAKLARI

Girişimciler için en büyük sorunların başında hiç şüphesiz sermaye ihtiyacının karşılanması gelir. Ancak asıl sorun gerçekte ne kadar sermayeye ihtiyaç duyulduğu, bu sermaye bir şekilde karşılandığında yatırımın geri dönüşünün ne kadar sürede ve karlılıkta olacağı gibi sorulara çözüm bulan Finansal Yönetim Danışmanlığı ihtiyacının farkındalığının çok düşük olmasıdır. İşte bu asıl önemli konuyu aşabilen girişimciler yatırım, kredi ve hibe desteği veren çeşitli kaynaklardan olması gerektiği gibi istifade edebilen seviyeye de ulaşmış olabiliyorlar. Bundan sonra ise asıl işe yani operasyona odaklanarak başarıya ulaşmak çok daha mümkün kılınmaktadır.

Girişimcilerin (Startup) sermaye kaynaklarına erişmeleri için uygulamaları gereken en sağlıklı süreç şöyle özetlenebilir:

1) Finansal Yönetim Danışmanlığı alarak iş fikirlerinden şirket kuruluşu sürecinin tamamlanması. (bkz ilgili makale)
2) Mikro ölçek de olsa kuruluşu tamamlanan ve çalışmaya başlayan şirketin yatırım, kredi ve hibe desteği veren çeşitli kaynaklardan desteklenerek sermaye ihtiyacının karşılanması ve sürdürülebilir büyüme sağlanması.

Çoğu girişimcinin hatası ilk aşamayı pas geçerek gerekli fizibilite çalışmalarını yapmadan, geleceğin bilimsel, yasal, profesyonel öngörüsünü oluşturmadan doğrudan ikinci aşamaya geçmeye çalışarak başka kimsenin düşünemediği müthiş karlı bir iş fikri olduğu düşüncesi ile kendi kafasında belirlediği bir sermaye ihtiyacını henüz ortada somut hiçbir şey yok iken sunacak yatırımcı, kredi, hibe desteği arayışıdır. Unutulmamalıdır ki söz konusu desteklerin tüm dünyada uygulanma şekli temelde şuna dayanır; önce şirketin kurulması, söz konusu sermaye yatırımının büyük çoğunluğunun tamamlanması sonra değişen oran ve miktarlarda çeşitli kamu veya özel sektör kaynakları ile söz konusu girişimin desteklenmesidir.

Gelişmiş ülkeleri izleyen ülkemiz artık yavaş yavaş da olsa gerçekten profesyonel deneyim, bilimsel yaklaşım, yasal lisanslara sahip nitelikli, ihtisas sahibi Finansal Yönetim Danışmanları ile çalışan girişimcileri ciddiye alarak yatırımcı, kredi, hibe desteği sunmaktadırlar. Fizibilite danışmanlığı, şirket değerlemesi, iş planı, yatırımcı ilişkileri yönetimi girişimcilik öncesi sunulacak profesyonel, bilimsel ve yasal Finansal Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden yalnız birkaçı olup girişimcilere destek sunacakların yatırım yapacakları işe güven duyması, sunulan raporların bağımsız denetimden geçmiş olması ile mümkün kılınmaktadır.

İkinci aşamada yatırımcı, kredi, hibe desteklerinden kamuoyunda en çok bilinen hiç şüphesiz KOSGEB desteğidir. Ancak konuyla ilgili TV, sosyal medya çok ciddi bilgi kirliliği yaratmaktadır. Bu da bazı dolandırıcıların ekmeğine yağ sürmektedir. Öncelikle şunu belirtelim ki KOSGEB vb. hiçbir devlet desteği almak için kendini danışman olarak tanıtan aracıya, komisyoncuya ihtiyaç kesinlikle yoktur! Tam tersi böyle bir destek, yardım, garanti sunduğunu iddia edenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.

KOSGEB temelde iki farklı destek sunmaktadır.

Bunlardan ilki 50 bin TL kuruluş, ofis, işletme giderleri için hibe ve 100 bin TL  de sabit yatırım için kredi desteğidir.
 
1 ve 2 No’lu bölgeler 60%, diğer bölgeler 70% eğer kadın, şehit, gazi yakını veya engelli ise +20% şeklinde bahsi geçen üst limitlerden girişimciye göre değişen gerçekleşecek desteklere ulaşılacaktır.

Başvuru için gereken şartlar ise 29 yaşı aşmamak, girişimcilik eğitimi almak, proje sunumunda bulunmak ve tüm bunların onaylanmış olması üzerine başta da belirtildiği gibi şirketin kurulması ve işletilmeye başlanmasıdır…

İkinci KOSGEB desteği ise İŞGEM’dir. İnkübatör (kuluçka) için geçerli bu destek ise kuruluş için 18 aylık vadede 650 bin TL, işletme için de 36 ay vadede 200 bin TL destek sunmaktadır.

1 ve 2 No’lu bölgeler 60%, diğer bölgeler 70% şeklinde bahsi geçen üst limitlerden girişimciye göre değişen gerçekleşecek desteklere ulaşılacaktır.

Girişimciler için çok çeşitli kamu kurumu veya özel kuruluş tarafından çeşitli şartları haiz sermaye kaynakları (hibe, kredi, destek ve teşvik) mevcuttur. Ancak tüm bunları tek bir makalede açıklamak mümkün olmadığından en doğru yol başta belirtildiği üzere girişimcilerin şirketlerini kurmadan önce Finansal Yönetim Danışmanlığı alarak bilimsel, profesyonel ve yasal şekilde ilerlemeleridir.

 

İbrahim CAN

Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı | Akademisyen
(SMMM | Bağımsız Denetçi | Kayyım)