FİNANS PİYASALARINDA ADLİ BİLİRKİŞİ ve KAYYIM SERTİFİKA PROGRAMI

Bilirkişilik uzmanlık gerektiren konularda hâkim ve savcılara bağımsız danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla adalet sistemince sıklıkla başvurulan bir çözüm aracıdır. Uzmanlık alanlarının çok çeşitli oluşu, onların da hızlı ve köklü değişikliklere uğruyor oluşu bilirkişilerin taşıdığı uzmanlık niteliklerinin AB standartlarında belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Öte yandan bilirkişilik konusunda hukuka ve etik ilkelere aykırı davranışların kronik bir sorun haline gelişi ile çözüm üretmesi gereken bir araç sorunun kendisi haline gelmiştir.

T.C Adalet Bakanlığı burada özetlenen tüm bu analizleri özel komisyonlarının çalışmalarından yola çıkarak 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu oluşturmuştur.

 • Zorunlu eğitim başarısı,
 • Uzmanlık alanına ilişkin yüksek niteliklerin taşındığını ispatlar yasal lisansların sunulması,
 • Hukuk öğrenimi görmüş kişilerin (avukat, akademisyen vb.) ayrı bir uzmanlık alanı (örneğin finans) gösterir sertifika sunmamaları halinde bilirkişilik yapamayacakları,
 • Bilirkişilerin usulsüzlüklerinin denetlenmesi ve cezai yaptırımların uygulanması,
 • Belirli aralıklarla Üst Kurul tarafından yeni eğitimlere tabi tutulmaları,
 • Bilirkişilik raporunun ve çalışma usullerinin standartlaştırılması

şeklinde özetlenebilecek birtakım şartlara bağlanmıştır.

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan konuların başında yer alan adalet sistemini iyileştirici bu gelişmeler son derece umut vericidir.

Proaktif ve özgün yaklaşımlarla iş dünyasının deneyimlerini akademik camianın öğretileri ile birleştirerek sunduğu eğitim hizmetlerini yasal lisanslarla taçlandıran I Can Academy yine bir ilke imza atmıştır. Söz konusu yasal gelişmeler ışığında Türkiye’de ilk “Finans Piyasalarında Adli Bilirkişi ve Kayyım Sertifika Programları” oluşturularak üniversite desteği de alınarak yüksek niteliklerde yetiştirilecek uzmanların akreditasyonu sağlanacaktır.

Siz de Akademisyen, Avukat, YMM, SMMM, Bağımsız Denetçi, CFA, CFE, CIA, CRMA, Vergi Denetçisi, Bilişim Teknolojileri Denetçisi, Yönetim Danışmanı, Bankacı, Borsacı, Finans Uzmanı vb. unvanları taşıyor ve Bilirkişilik mesleğini “Finans Piyasaları Uzmanı” akreditasyonu ile Ceza ve Hukuk listesine kayıtlı olarak gerçekleştirmek istiyorsanız erken kalkıp çok yol alabilirsiniz.

Amaç

Hedef kitlede belirtilen kişilere finans piyasalarına yönelik uzmanlık gerektiren nitelikli suçları önleme, analiz ve hukuki uygulamalarla değerlendirme yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. SMMM, bağımsız denetçi vb. diğer yasal lisanslara sahip meslek mensupları Türkiye’de çok yüksek sayılarda olmasına karşın finans piyasalarında uzman yeminli adli bilirkişi olarak akademik bilgi, birikim ve profesyonel deneyim sahibi olanlar son derece azdır. Bu ihtiyaca yönelik yüksek nitelikte uzman yetiştirilmesi ülkemizde hukuk sisteminin gelişmesine ve ilgili meslek mensuplarının en çok aranılan uzmanlardan olmasına katkı sağlayacaktır.

Öte yandan ilgili eğitimler yalnızca mahkeme tarafından atanabilecek bilirkişi veya kayyım olarak resmi faaliyetle sınırlı kalmayıp kurumsal şirketlerin muhasebe, iç denetim, finans, insan kaynakları ve üst düzey yöneticilikleri için de son derece önemli bilgi ve birikim altyapısı kazandıracaktır.

Hedef Kitle

 • Denetim ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim,
 • İç denetim ve iç kontrol uzmanları,
 • Mali işler, hukuk uzmanları ve avukatlar,
 • İktisadi ve idari bilimler, hukuk vb. fakülte akademisyenleri ve öğrencileri,
 • Avukat, YMM, SMMM, CFE (hile denetçisi), CIA (iç denetçi) bağımsız denetçi meslek mensupları,
 • Bankacı, sigortacı, yatırım kuruluşları uzmanları ve denetçileri,
 • Adli bilirkişiler,
 • Adli bilişim ve bilgi güvenliği uzmanları
 • FİNANS PİYASALARINDA ADLİ BİLİRKİŞİ
 • KAYYIM

DERS ADI SAAT
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 12
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 12
SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri 6
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve Uygulaması 8
Finansal Tablo Hileleri ve Analizi 10
Adli Belge İncelemesi ve Sahtecilik Suçları 6
Finans Piyasalarında Siber Suçlar 8
Halka Açık Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü 6
Sermaye Piyasalarında Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon), Piyasa Bozucu Eylemler 12
Vaka Çalışması 24
Toplam 110

DERS ADI SAAT
Finansal Okuryazarlık 3
Finansal Tablo Analizi 2
Finansman Modelleri 2
Mali Hukuk (TTK, SPK, VUK, BK, İİK) 10
Şirket Değerleme Modelleri 3
Kurumsal Yönetim İlkeleri 4
Denetim 6
İflas Masası Yönetimi 4
Müzakere Becerileri 2
Vaka Çalışması 4
Toplam 40

Hemen Başvurun