FİNANS PİYASALARI LİSANSLAMA SINAVLARI EĞİTİMLERİ

Finans piyasalarında parlak bir kariyerin anahtarına sahip olmak ister misiniz?

Borsada işlem gören şirketlerde ve bankalarda finans, denetim ve danışmanlık şirketlerinde kariyer edinmenin bir yolu da yasal lisanslardan bir veya birkaçına sahip olmaktan geçmektedir.

İş dünyasının deneyimleri ve akademik camianın öğretilerinin birleştirilerek sunulduğu kişiye özel bu eğitimlerle yasal lisanslardan çok daha fazlasını kazanacaksınız!

 FİNANS PİYASALARINDA LİSANSLAR

 1. YMM – Yeminli Mali Müşavirlik
 2. KGK – Bağımsız Denetçilik
 3. SMMM – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
 4. SPK – Sermaye Piyasası Lisansları
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, 2, 3 Lisansı
  • Türev Araçlar Lisansı
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
 5. CIA – Sertifikalı İç Denetçi
 6. CFA – Sertifikalı Finansal Analist
YMM - Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

 • Finansal Yönetim
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
 • Vergi Tekniği
 • Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • Revizyon
 • İleri Düzeyde Finansal Muhasebe
 • Yönetim Muhasebesi
 • Denetim ve Raporlama

KGK – Bağımsız Denetçilik Sınavı

 • Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi)
 • Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar)
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim
 • Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat)
 • Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku)
 • Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları

Staja Başlama Sınavı Eğitimleri
Yeterlilik sınavı eğitimleri

SPK – Sermaye Piyasası Lisansları Sınavları

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

CIA - Sertifikalı İç Denetçi Sınavları

 • İç Denetimin Temelleri
 • İç Denetimin Uygulamaları
 • İç Denetim Bilgisi Unsurları

CFA - Sertifikalı Finansal Analist Sınavları

 • Etik ve Mesleki Standartlar
 • Sayısal Yöntemler
 • Ekonomi
 • Finansal Raporlama ve Analiz
 • Kurumsal Finans
 • Özsermaye Yatırımları
 • Sabit Getiri
 • Türevler
 • Alternatif Yatırımlar
 • Portföy Yönetimi ve Varlık Planlama

 

 

Hemen Başvurun