MASTER, PhD TEZ DANIŞMANLIĞI

I Can Academy finans alanında sahip olduğu yasal lisanslar, akademik ve profesyonel iş hayatındaki birikimleri ile kendi uzmanlıkları çerçevesinde Akademik (Tez) Danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin;

 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Ekonomi
 • Bankacılık ve Finans
 • Uluslararası Ticaret

bölümlerinde ve söz konusu bölümlerin ilgili derslerinde ve/veya uzmanlık alanlarında akademik danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Dersler
 • Metodoloji
 • Tezler

 • Denetim
 • Genel Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Finansal Yönetim
 • Pazarlama
 • Mali Hukuk (Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu vb.)
 • İş Hukuku ve Muhasebe Meslek Hukuku UFRS
 • Finansal Raporlama
 • Yönetim Bilimi ve Teknikleri. Stratejik Yönetim
 • Üretim Yönetimi
 • Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi

I Can Academy lisans, yüksek lisans (master) ve doktora (PhD) seviyesinde birçok tez ve projeye bağımsız danışmanlık hizmeti ile imza atmıştır. Söz konusu çalışmalar gerek 31.07.2008 tarihli, 26953 sayılı resmi gazete ile yayımlanan YÖK’ün ilgili yönetmeliği, gerekse başta 3568 sayılı SMMM, YMM kanunu olmak üzere diğer yasal lisansların da vermiş olduğu uzman akademisyen yetkisi ile sürdürülmektedir. Öte yandan, I Can Academy intihal, suistimal / sahtekarlık, maddi menfaat, yasaların suistimalleri gibi durumları önlemek için yasal, ahlaki ve etik değerleri saygıyla dikkate alarak danışanlarının akademik başarılarını desteklemektedir.

I Can Academy yukarıda da belirtilen yasal lisanslar, akademik ve profesyonel birikim doğrultusunda tez ve projeler konusunda danışanlarına,

 • Vizyon kazandırmakta,
 • Yaklaşım hatalarını gidermekte,
 • Kaynak taramalarında doğru adresleri göstermekte,
 • Araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri konusunda uygulamalı eğitim vermekte,
 • Savunma aşamasında karşılaşılabilecek olası zorlukları süreç dahilinde danışanlara yaşatarak öğretmekte ve böylece en iyi şeklide hazırlanmalarını sağlamaktadır.

I Can Academy, danışanlarına gereken zaman ve ilgiyi göstererek gerek kaynak kitaplar, yayınlar, vs. yönlendirerek gerek öğrencilerin tezinde farkındalık sağlayarak, fakültedeki resmi danışmanlarıyla doğru ve sağlıklı yol almalarını sağlamaktadır.

I Can Academy aday öğrenci ve danışanları ile çalışmaya başlamadan önce fizibilite yapmakta, sadece 100% başarı garantisine ve yukarıda belirtilen etik çerçeveye inandığı taktirde danışmanlık vermektedir.

Lisans, yüksek lisans (master) ve doktora (PhD) tez, proje çalışmalarından bazı örnek başlıklar aşağıda verilmiştir:

 • SMMM, YMM Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu Tezi
 • Enerji Piyasasındaki İhraççı Şirketin UFRS Uygulaması Tezi
 • Türev Araçların Vergilendirilmesi ve UFRS Tezi
 • Borsa İstanbul’da İlk Halka Arzın Değerleme ve Fiyatlandırması Tezi
 • Şirketlerin Kar Yönetimi ve Uygulamalarında Kurumsal Yönetim Tezi
 • Entelektüel Sermaye ve Kurumsal Yönetim İncelemesi Tezi
 • BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Örnek Uygulama Tezi

Hemen Başvurun