YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Projelerdeki kökleşmiş bazı insan davranışlarını değiştirmezseniz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz, çünkü insanlar organizasyonun ve onun sistemlerinin kalbinde yer alır. (Boston Üniversitesi, Proje Yönetimi, Kurumsal Eğitim Merkezi)

İbrahim Can Avrupa ve Türkiye’de halka açık şirketlerin Yönetim Kurulu üyeliği veya üyelerine verdiği danışmanlık deneyimlerini koçluk eğitimleri ve uygulamaları ile birleştirerek yöneticilere koçluk hizmeti sunmaktadır.

Günümüzde insanlar yönetilmek istemiyor. Yöneticilerden beklenen iş süreçlerini yönetmeleri, ekiplerini ise onlar ihtiyaç duyduğunda “etkin ve verimli şekilde” yönlendirmeleridir. X, Y ve Z kuşağının birlikte çalıştığı şirketlerde kuşak çatışmalarının önüne geçmek için bu ihtiyacı doğru anlayabilmek ve gereğini yerine getirmek çok önemlidir.

Kurumsal bir şirkette üst düzey yönetici olmak pek çok kişinin hayalini süslemektedir. Ancak bu konuma gelmiş kişilerin başarılı olması ve genel ortalama olan üç yıldan daha uzun süreyle ilgili unvanla çalışma hayatlarına devam etmeleri için birtakım beceriler geliştirmeleri gerekmektedir.

Yönetici koçluğu (executive coaching) burada devreye girmektedir. Yöneticilerin mesleki bilgi ve birikimleri yoğun baskı altında ve karmaşık iş süreçlerini yönetirken çoğu zaman davranış bilimlerinin konusuna giren bir dizi insan ilişkilerini doğru yönetmeyi desteklemekte yetersiz kalmaktadır. Bunun bir sonucu olarak iş süreçleri çıkmaza girmektedir. Yönetici koçluğu almayanlarda terfi oranı % 15 iken, koçluk alanlarda bu oran % 40’lara ulaşmaktadır.

Fortune 1000 şirketlerinde çalışan ve yönetici koçluğu almış 100 üst düzey yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada bu şirketlerin;

 • Verimliliklerinde,
 • Hizmet ve ürün kalitelerinde,
 • Organizasyon becerilerinde,
 • Müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır.

Yönetici Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

 

 • Yöneticiler Açısından
 • Kurumlar Açısından

 • Yönettiği ekibini daha iyi tanır, etkin iletişim kurabilir
 • Daha yüksek özgüven duyar
 • İş hayatı / özel yaşam dengesini daha iyi kurabilir
 • İnsan, yetenek ve kaynak kullanımı konularında gelişir
 • Zamanı daha etkin kullanır, daha hızlı ve doğru kararlar alabilir
 • Çalışanların sorunları daha düşük maliyetlerle çözülür
 • Geçmişin raporlaması, bugünün telaşı içinde hiç vakit ayırılamayan geleceğin kurgulanmasına daha çok odaklanılabilir

 • Entelektüel sermaye yatırımı
 • Performans (etkinlik ve verimlilik) artışı
 • Aidiyet ve destek ortamının yaratılması
 • Daha iyi müşteri ilişkileri
 • Kurum içerisinde iletişim, işbirliği ve motivasyon  konularında daha iyi ilişkilerin kurulması ve lider yetiştirilmesi
 • Sistem, süreç, çözüm odaklı yaklaşım geliştirilmesi
 • Çalışan bağlılığının artması
 • Sürekli gelişimi destekleme

Hemen Başvurun