FİNANS

Satış fiyatı pazarın baskısıyla oluştuğundan işletmelerin karlılığında odaklanılması gereken asıl etken Maliyet Yönetimidir. Maliyet Yönetiminde isabetli kararlar alınması için verilerin doğru, zamanında, eksiksiz ve gerçek olması önce etkin Muhasebe sistemleri kurulması, ardından da İç Kontrol ve Denetim ile mümkün kılınmaktadır. Böylelikle finansal tablolar yasal zorunlulukların yarattığı kaygılar veya güncelliğini yitirmiş veriler ile anılmaktan kurtularak gerçek amacı olan geleceğin aydınlatılması fonksiyonunu üstlenir. İşletmenin tüm süreçleri finansal tablolar üzerinden analiz edilerek en iyi uygulamalarla yeniden tasarlanmaktadır. Sürdürülebilir büyüme hedefi olan işletmelerin aile şirketlerinden kurumsal şirketlere dönüşmesi, kredi ve borç yapılandırması, birleşme ve devralma, franchising ve halka arz süreçleri başından sonuna Kurumsal Finans Danışmanlığı kapsamında desteklenir.

I Can Advisory kurucusu İbrahim Can iş dünyasının deneyimleri ve akademik camianın öğretilerini birleştirmekle kalmayıp sahip olduğu yasal lisanslar ve yetkiler ile zenginleştirerek sunduğu entelektüel sermayesinin çıktılarından olan danışmanlık hizmetleri ile kazandırmaya devam etmektedir.