ARABULUCULUK

Hukuk uyuşmazlıklarında mahkemelerin çok uzun sürmesi, uzmanlık gerektiren süreçleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle önemli riskler içermektedir. Alternatif olarak arabuluculuk, tahkim değerlendirildiğinde kısa sürede, en üst düzeyde uzmanlık ve yasal lisanslara ilave düşük maliyetlerle çözüm üretilebildiği görülmektedir. İbrahim Can tahkim sürecinde bağımsız hakem olarak hukuk uyuşmazlıklarına katma değeri yüksek çözümler üretmektedir.

Tahkim, tarafların yazılı bir sözleşmeyle uyuşmazlığın çözümünde tahkim yöntemini kullanacaklarına karar vermesi durumunda uygulanabilir. Bu durumda uyuşmazlık, hakem ya da hakemler aracılığıyla çözülür. Sözleşmede, hakemlerin atanma şekli veya uyuşmazlık durumunda uygulanacak tahkim kuralları da belirtilebilir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde İstanbul’da bağımsız ve özerk bir yapıya sahip olarak kurulan İstanbul Tahkim Merkezi (İTM), ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim veya adli yargıya alternatif bir yapı ile faaliyetlerini sürdürecek.

Sadece Türk şirketlerinin değil yabancı şirketlerin de aralarındaki ticari uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili genel mahkemelere göre nitelik sahibi olan hakemlerin çalışması sayesinde davalar daha kısa sürede ve çok daha düşük maliyetle sonuçlanacaktır. Örneğin New York’taki bir iş adamı Londra’da imzaladığı bir sözleşmede uyuşmazlık durumunda İstanbul Tahkim Merkezi’ne başvurabilecek. Ticari uyuşmazlıklar adil ve tarafsız çözüme kavuşturularak Türkiye adına uluslararası alanda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ayrıca genel mahkemelerde duruşmalar halka açıkken, tahkim süreci gizli yürütülüyor, verilen kararlar gizli tutuluyor ve kamuoyuna açıklanmıyor. Özellikle halka açık şirketlerin mahkeme süreçlerine ilişkin haberler hisse senetlerinin performansını olumsuz etkilediğinden tahkim gün geçtikçe daha çok tercih edilen adli çözüm haline geliyor.

Sermaye piyasaları açısından tahkim merkezinin görevi son derece önem arz etmektedir. Uluslararası sermaye hareketlerinden doğan uyuşmazlıklar ve şirket satın alma veya birleşme operasyonları gibi uluslararası uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcılar açısından da çok önemlidir.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin görevleri nelerdir?

İstanbul Tahkim Merkezi 6570 Sayılı Kanun’la (Madde 4) düzenlenmiştir. 

  •  Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
  • Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak.
Hemen Başvurun