GENEL MALİ HUKUK

Mali hukuk danışmanlığı temelde üç şekilde çalışır; yasalar karşısında ceza alma riskini sıfırlamak, hukuk uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak, bilgisine sahip olunmadığından faydalanılamayan ve zarar edilmesine sebep olan birçok yasal avantajı sunarak kazanç sağlanmasını mümkün kılmaktır.

I Can Advisory mali hukuk kapsamında tüzel kişilere Sermaye Piyasası Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigortacılık, Bankacılık Hukuku, Rekabet Hukuku branşlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve kazandırmaya devam etmektedir.

I Can Advisory mali hukuk kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetleri ile şirketleri mevzuata uyumlu hale getirerek olası yasal yaptırımlarla karşılaşmadan önce riskleri bertaraf etmektedir.

Gerçek kişilere ise para ve sermaye piyasalarında yapmış oldukları yatırımları sırasında karşılaşabilecekleri tüm sorunları ve yasal haklarının güvencesini tesisi için hukuk danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Ek olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında yaşanabilecek mobbing, iş akdinin feshi, emeklilik ve kıdem tazminatı gibi vakalarda yasal hakların temini de hizmet kapsamı içindedir.

Hemen Başvurun