UZMAN MÜTALAASI

Hukuk uyuşmazlıklarına ilgili mahkemelerde, dava sürecinde çözüm arayanlar İbrahim Can’ın uzmanlık alanları ve yasal yetkileri dahilinde olan aşağıdaki konularda uzman (bilimsel) mütalaa raporu hizmeti alabilirler. Hukuk Muhakeme Kanunu (HKM) Madde 293 ile düzenlenen özel mütalaa (uzman görüşü) hizmeti de sunulmaktadır.

 • Adli Yargı Kurumlarında Soruşturma ve Yargılama Aşamasında
 • Hukuk Mahkemelerinde

Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma dosyalarında, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde;

 • Para ve sermaye piyasalarına ilişkin mali ve siber suçlar (6362 Sayılı SPKn Madde 107 uyarınca Borsa İstanbul, işlem veya bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon, 6362 Sayılı SPKn Madde 104 uyarınca piyasa bozucu eylemler ve forex işlemleri)
 • Güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal)
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Dolandırıcılık
 • Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması (kara paranın aklanması)
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet (VUK Madde 359 uyarınca sahte fatura kullanma veya düzenleme, muhasebe hilesi, defter ve belge ibraz etmeme fiilleri)
yukarıda belirtilen davaların görüldüğü mahkemelerde uzman mütalaası hizmeti sunmaktayız.

 • Ticaret Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • İcra Hukuk Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • Deniz Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri'nde;
  1. Alacak davaları
  2. İtirazın iptali davaları
  3. Tazminat davaları
 • Ecrimisil davaları (malın işgali tazminatı)
 • İstirdat davaları (borçlu olunmayan ödemenin geri alması)
 • Vasi hesapları (kısıtlanmış kişilere atanan yasal temsilci)
 • Tereke hesapları (miras)
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Menfi tespit davaları (borçtan kurtulma)
 • İcra ve iflas davalarında (kayyumluk dahil)
yukarıda belirtilen davaların görüldüğü mahkemelerde uzman mütalaası hizmeti sunmaktayız.

Hemen Başvurun


English