VERGİ DANIŞMANLIĞI

İbrahim Can’ın 3568 Sayılı Kanun uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ruhsatı sahibi olarak “sözleşme ile finansal yönetim danışmanlığı verdiği kişi ve kurumları” vergi mahkemelerinde temsil hakkı/yetkisi bulunmaktadır. Söz konusu hak/yetki 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun (Madde 35 son fıkra; tekel hakkı) tek istisnasını oluşturmaktadır. SMMM, İbrahim Can bu hak/yetki ile “temsilci mali müşavir” sıfatını taşıyarak müvekkilinin haklarını mahkemede avukatı olarak savunabilmektedir.

 • Vergi Hukuku
 • Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Vergi Davaları Danışmanlığı ve Temsilciliği
 • Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri İle Vergi Uzlaşmaları

 • Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
 • Şirket Kuruluşu ve Sözleşme İşlemleri
 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Planlaması ve Yapılandırılması
 • Revizyon Hizmetleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Teşvik, İstisna, Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri
 • Yabancı Uyruklu Yatırımcıların İşlemleri

Hemen Başvurun