DİJİTAL PAZARLAMA

Günümüz dünyasında kişi ve kurumlar için kaçınılmaz olan pazarlama tamamen dijital ortama taşınmıştır. ‘’Marka’’ kavramının gerçek hayattaki karşılığı dijital dünyada işgal ettiği yer kadardır.

Dijital pazarlama kişi ve kurumlar için kaçınılmazdır. Sunduğu avantajların en önemlisi hiç şüphesiz tamamen sayısal verilere dayanarak ölçme ve izleme imkanı verebilmesidir. Pazarlama ve reklam iletişimini günümüz şartlarına uyarlayarak doğru yöneten her şirket başarıya ulaşır.

Örneklerini e-ticaretin klasik satışa eklemlenmesi, basılı materyallerin yerini görsel medyaya bırakması, mobil iletişim cihazlarının kullanıcı sayısının hızla artarak bilgisayar kullanıcı sayısını geçmesi, sosyal medya üzerindeki reklamların etki gücünün eski reklamcılık yöntemlerinden çok daha yüksek olması şeklinde sayabiliriz.

Kurumsal Web Sitesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile şirketler için internet (web) sitesi zorunlu kılınmıştır. Ancak söz konusu web sitelerinin içerikleri çeşitli yasal düzenlemeler ile belirlendiğinden ve yaptırıma tabi olduğundan ilgili web sitelerinin içeriklerinin yönetilmesi konusunda bir web tasarımcıdan çok daha fazlasına, profesyonel bir danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Halka açık şirketler için de Sermaye Piyasası Hukuku gereği Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfaları yasal açıdan hassasiyet ve ciddi uzmanlık gerektiren konulardır. I Can Advisory’nin kurumsal web sitesi hizmetleri danışmanlığı bu kapsamdadır.

Kurumsal web sitesi kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

i. Yasal mevzuata esas web sitesi içeriği oluşturma ve yönetme,
ii. Redaktörlük,
iii. Yabancı dillere çeviri,
iv. E-Ticaret uygulamaları.

Hemen Başvurun