KURUMSAL YÖNETİM

Şirketlerin kurumsal varlıkları ve itibarlarının sürdürülebilirliği kurumsal yönetim anlayışları ile paraleldir. Bu anlayış yönetim yapısı ve sürecinin profesyonel kişilere devredilmesini ve objektif yaklaşımlarla sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Borsada işlem gören şirketler Kurumsal Yönetim Endeksi’nde (XKURY) bulunarak hisse senetlerinin borsadaki performanslarından öte şirketlerin yatırımcı ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerindeki başarılarını da ölçtüğünden XKURY endeksinde olmak çeşitli ayrıcalıklar sunmaktadır.

  • DIŞ RAPORLAR
  • İÇ RAPORLAR
  • YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

I Can Advisory, dış raporlar üzerine verdiği danışmanlık hizmetinde içsel bilgi konusundaki hassasiyetinize azami önem vermektedir. Bununla birlikte hem halka açık hem de kurumsallaşma yolundaki şirketler için ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketlerin internet siteleri üzerinden yayımlamak zorunda oldukları raporların oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Söz konusu raporlar
a) Faaliyet Raporu
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu
c) Sürdürülebilirlik Raporu
d) Guidance (Beklenti)
e) Halka Arz Raporları

I Can Advisory, şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik olan ve işletme yönetiminde karar alma sürecinde en büyük öneme sahip, periyodik veya özel olarak hazırlanabilecek çeşitli iç raporlamalar konusunda profesyonel çözüm üretmektedir.

Söz konusu raporların bazıları aşağıda yer almaktadır:
a) Yönetim Kurulu Raporları
b) Satış Analizi Raporları
c) Personel Verimlilik Raporları
d) Ad hoc (Esnek – Durumsal) Raporlama

Halka açık şirketlerin Yatırımcı İlişkileri bölümleri için uzmanlık, deneyim, yasal lisans ve güncel mevzuata hakimiyet ile halka arz faaliyetleri, raporlamalar, road show ve diğer süreçler profesyonel bir yönetim ile söz konusu şirketin piyasa değerinde % 10 değer yaratabilmektedir. Bu sürecin kötü yönetildiği örneklerde piyasa değerinde % 20’lik kayıplar yaşandığı resmi verilerden anlaşılmaktadır.

Road Show:
Halka açılmayı hedefleyen veya halihazırda borsada işlem gören şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümünün uygulamalarından olan Road Show özellikle yabancı yatırımcıların şirketinizin finansal ürün ihraçlarına ilgi duyması ile başlayan; söz konusu ilginin yaratılması ve yönetilmesini içeren süreci kapsamaktadır. Uluslararası kapsamda gerçekleşecek işlemlerde ülkelere göre değişen hukuk ve finansal yaklaşımlar çok daha etkin ve profesyonel yönetim modellerini de beraberinde getirmektedir. I Can Advisory söz konusu süreçlerin başından sonuna ilgili şirketleri profesyonel anlamda destekleyecek çözümler üretmeye devam etmektedir.

Hemen Başvurun