SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALİTE YÖNETİMİ

Şirketler klasik yaklaşımda kısa vadede kar elde etme, modern yaklaşımda ise orta vadede nakit yaratma uzun vadede adil piyasa değerlerine ulaşma noktasında sürdürülebilir büyüme başarısı sağlarlar.

Bununla birlikte Toplam Kalite Yönetimi işletme çalışanlarının, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılama hedefine ve aynı zamanda toplum için fayda üretmeye yoğunlaşması olarak özetlenebilir.

I Can Advisory sürdürülebilir büyüme ve kalite yönetimi başlığı altında hem akademik alanda hem de iş dünyasında çalışmalar yürütmektedir. Sürdürülebilirlik analizi, organizasyonel yapılanma önerisi, risk yönetimi, endekse hazırlanma ve raporlama (DJSI, BIST SI), eğitim ve sertifika programları I Can Advisory tarafından sunulmaktadır.

23.03.3016 tarihli etkinlikle ihraççı şirketlerin yöneticilerine tanıtılan Borsa İstanbul & Nasdaq (New York Merkezli Küresel Teknoloji Borsası) stratejik iş birliğinin meyvesi olan BWise GRC yazılımı büyük ilgi gördü.

Entegre Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum Uygulamaları (GRC, Corporate Governance, Risk, Compliance) Yazılımı olarak özetlenebilecek sistem;

  • İç Kontrol
  • Bilişim Sistemleri Güvenliği
  • İç Denetim
  • Risk Yönetimi
  • Yasal Mevzuata Uyum

Konularında şirketlere uluslararası  standartların belirlenmesi, izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve yönetilmesi hizmetlerini  sunmaktadır.

I Can Advisory BIST ve Nasdaq ile stratejik iş birliği üzerine  ihraççı şirketlere söz konusu yazılıma  geçiş ve uygulama sürecinde profesyonel danışmanlık desteği vermektedir.

Hemen Başvurun