Hakkımızda

 

İbrahim CAN

Kurucu
I Can Advisory - I Can Academy

İbrahim Can


Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı | Akademisyen
(SMMM | Bağımsız Denetçi | Kayyım)

İbrahim Can aynı zamanda kendi markası da olan  “I Can” (yapabilirim, başarabilirim, muktedirim) olarak anılmasını kendine özgü iş modelleri ve çözümleri ile çoğu zaman ilkleri ve bazen de imkânsız olarak iddia edilenleri başarmasına borçludur.
I Can © markası Finans, Yönetim ve Mali Hukuk alanlarında danışmanlık (I Can Advisory) ve akademik eğitim hizmetleri (I Can Academy) sunmaktadır.

I Can iş dünyasının deneyimlerini akademik camianın öğretileri ile birleştirerek ve ilgili tüm yasal lisans ve yetkilerle destekleyerek değer yaratan çözümler sunmaktadır. Yaklaşımlarının özgün, dinamik ve proaktif oluşu kendisini sektörün en başarılı ve dikkat çeken figürü haline getirmiştir.

Şirketlerin büyük çoğunluğunun Finansal Yönetim Danışmanlığına gereken önemi vermemesi resmi istatistiklerin “yeni kurulan şirketlerin % 85’inin ilk üç yılda iflas ettiğini” doğrulamasına neden olmaktadır. Her şirket organizasyon yapısı, bölgesel faktörler ve daha fazlasıyla kendine özel yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kılar. Tüm bu dinamik faktörler altında İbrahim Can yeni iş modelleri yaratma, geliştirme ve iyileştirme süreçlerine ve bunlar için gereken yaklaşımlara hâkimdir.
I Can her türlü zorlu koşula hazırlıklı olarak yasal avantajlar, yeni iç görüler, güvenilir cevaplar ile değer yaratarak müşteri tarafında yer almaktadır.

İbrahim Can sınırlı kaynaklardan iş dünyasının diğer profesyonellerinin öngöremediği yeni fikirlerle ve hiç beklenmeyen fırsatlar yaratmakla tanınmaktadır. Şunu anlamak önemlidir ki profesyonel bir danışmanın tavsiyesi onun muhakeme yetisi, yasal ve akademik itibarı ve ilgili konularda deneyimlerinin sonucudur. İbrahim Can, I Can © markasının tüm karakteristiğiyle yukarıda da ifade edildiği üzere güvenilir ve seçkin bir profesyonel olduğunu ortaya koymaktadır.

Kurumsal şirketler ve enstitüler İbrahim Can’ın entelektüel sermayesinden Finans, Yönetim ve Mali Hukuk alanlarında istifade edebilirler.

Öte yandan İbrahim Can Finans, Yönetim ve Mali Hukuk alanlarındaki bilgi ve birikimlerini, başarı hikayesini uluslararası lisansları ile destekleyerek çeşitli üniversitelerle işbirliği dâhilinde öğrenciler, yeni mezun veya deneyimli profesyonellerden oluşan gençlerle paylaşarak onları kariyerlerinde desteklemeye can atmaktadır.

Öğrenim;

İbrahim Can akademik kariyerini Marmara Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi MBA, Marmara Üniversitesi – İşletme, İstanbul Üniversitesi – Muhasebe, Ticaret Lisesi – Muhasebe üzerine geliştirmeye devam etmektedir. Öyle ki resmi diplomaların yanı sıra yaşam boyu öğrenmeye olan inancı ve kararlılığıyla sahip olduğu yasal lisans ve yetki alanlarında uzman akademisyen olarak ders vererek öğrenmeye ve ilerlemeye devam etmektedir.

Deneyim;

İbrahim Can yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere danışmanlık hizmeti ve proje yönetimi, iç denetim, yatırımcı ilişkileri bölümlerinin yönetim sorumluluğu ile destek verdiği sürecin sonunda Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde (ULKER > GOZDE > MAKTK) bağımsız yönetim kurulu komite üyeliğine yükselmiştir. Üyesi olduğu kurumsal yönetim komitesine ek olarak riskin erken tespiti ve denetimden sorumlu komitelerin yasal görev ve sorumluluklarını başarıyla yönetmenin de ötesinde önemli katkılar sunmuştur. İlgili süreç dâhilinde yalnızca şirketler topluluğunun yönetim kuruluna değil devletin düzenleyici ve denetleyici kurumları, yatırımcılar ve akademik camia arasında denge kurulmasına yönelik çalışmaları görev edinmiş ve başarıyla yönetmiştir.

Otomotiv ana ve yan sanayisine yönelik üretim yapan Bosal International Group (Hollanda) bünyesinde tüm uluslararası finansal operasyonları inisiyatifi ele alarak başarıyla yönetmiştir.

Kariyerinin ilk yıllarında sürdürülebilir profesyonel gelişime odaklanması moda ve lüks tasarımlar alanında dünya çapında üne sahip olan Gianni Versace, Catalin Botezatu tarafından sunulan iş teklifinin kapılarını aralamıştır. İbrahim Can AB standartlarında ve çok uluslu ortak girişim (joint venture) şeklinde İtalya ve Romanya arasında kuracağı şirketin öncesinde fizibilite çalışmalarını da bizzat kendisi gerçekleştirmiştir. 2008 küresel finans krizini henüz gerçekleşmeden analiz raporunda sunması sayesinde tehditleri fırsata dönüştürme başarısını yakalamıştır.

I Can Advisory markası ile özgün iş çözümleri yaratabilmesini sağlayan sermayenin temelinde ticaret lisesi ve üniversite yıllarında yatırım yapmaya başladığı çok çeşitli sektör, şirket ve görevlerin sonraki yıllarda verimli sonuçlar doğurması yer almaktadır.

Sosyal;

İbrahim Can kişiliğin tek bir unvanla değil birçok farklı boyutla desteklenmesi gerektiğine inanmaktadır. Finansal yönetim danışmanı ve akademisyen olarak kariyerinde başarıyla ilerlemesinde Latin dansları eğitmenliği, performans sanatları, triatlon ve kürek sporlarında kazandığı birçok madalya ve uluslararası lisanslar etkili olmuştur. Bu nedenle hedeflerinin zirvesine ulaşmanın ancak zihinsel, fiziksel ve ruhsal ögelerin işbirliği ile gelişimi sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Yasal Lisanslar ve Yetkiler;

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
  • Bağımsız Denetçi / Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetim Kurumu
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Sermaye Piyasası Kurulu
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Kurulu
  • Elektronik Genel Kurul / Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu
  • İç Denetçi Sertifikası (CIA) / IIA, The Institute of Internal Auditors
  • Hakem, İstanbul Tahkim Merkezi
  • EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi / TSE, Türk Standartları Enstitüsü
  • Profesyonel Koç / ICF, International Coaching Federation