Muhasebe, Maliyet Yönetimi, Denetim,
Girişimcilik, Değerleme, Finansman,
Finansal Sürdürülebilirlik, sermaye, kaynak, teşvik, hibe, destek, kosgeb, kobi

Finansal danışmanlık hizmetlerimiz

Finans, Yönetim ve Hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan I Can Advisory tüm çözümlerinin temeline yerleştirdiği üç boyutlu yaklaşımı şöyledir;

 1. Sosyal bilimlerin disiplinler üstü öğretileri,
 2. İş dünyasının küresel en iyi uygulama deneyimleri,
 3. İlgili faaliyetler için yetki sunan ve yasal zorunluluk olan lisanslar. 


Bu üç boyutlu yaklaşımın temelinde yer aldığı çözümlerimiz kitlesel değil kişisel ihtiyaçlara özel olarak sunulmaktadır. 


Finansal yönetim danışmanlığı olarak sunduğumuz başlıca hizmetler şöyledir;


 1. Muhasebe, 
 2. Maliyet Yönetimi, 
 3. Denetim,
 4. Girişimcilik,
 5. Şirket Değerlemesi,
 6. Proje Finansmanı,
 7. Kurumsal Finansman,
 8. Due Dilligence,
 9. Birleşme ve Satın Alma (M&A)
 10. Halka Arz,
 11. Finansal Sürdürülebilirlik,

Ayrıntılar

Finansal yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Daha iyisi bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

MUHASEBE

Muhasebe bilgi sisteminin analizi, tasarımı ve en iyi uygulamalarla yönetilmesi 

maliyet yönetimi

 • Pazarlama, 
 • Ürün, 
 • Fiyatlama,
 • Üretim, 
 • Kalite, 
 • Teknoloji, 
 • Süreç yönetimi ve iyileştirme aşamaları ile maliyet azalışı, karlılık, verimlilik ve kalite artışı sağlanması 

denetim

 • Faaliyet denetimi,
 • Uygunluk denetimi, 
 • Finansal tabloların denetimi, 
 • İç kontrol sistemi kurulması, 
 • İç denetim sistemi kurulması,
 • Usulsüzlük ve hile denetimi,
 • Bağımsız Denetim.

girişimcilik

 • İş fikrinin iş planına dönüştürülmesi,
 • Fizibilite,
 • Proje finansmanı, 
 • Şirket kuruluşu,
 • Şirket değerlemesi,
 • Yatırımcı toplantısı

süreçleri yanı sıra finansal hukuk boyutlarıyla da tüm girişimcilik süreci desteklenmesi 

şirket değerlemesi

 • Şirketin piyasa değerinin tespiti,
 • Marka ve patent değerlemesi,
 • Özkaynak değerlemesi,
 • Şirket varlıklarının değerlemesi,
 • Hisse senedi değerlemesi,
 • Özel amaçlı değerleme

proje finansmanı

 • Projenin finansal kaynak ve varlık yapısının belirlenmesi,
 • Projenin gelecekte yaratacağı nakit akışlarının değerlemesi,
 • Proje fizibilitesi,
 • Yatırımcı görüşmeleri.

KURUMSAL FİNANSMAN

 • İşletme sermayesi,
 • Sermaye artışı,
 • Kredi ve borç yapılandırması,
 • Diğer finansman kaynakları

ile şirketin optimum sermaye bütçelemesi ve finansman ihtiyacının karşılanması  

DUE DILLIGENCE

 • Alıca veya satıcı taraf için; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılması,
 • Finansal yönetim ve finansal hukuk incelemeleri ve raporlaması,
 • Optimum sermaye yapısının oluşturulması,
 • Tarafların anlaşma sürecinin başından sonuna yönetilmesi,

Birleşme ve Satın Alma (M&A)

 • Bağlı ortaklık, iştirak, menkul kıymet yatırımı işlemleri,
 • Yeniden yapılandırma,
 • Şirket tür değişikliği,
 • Sözleşme hazırlığı ve taraflarla görüşme.

halka arz

 • Bağımsız denetime standartlarına uyum,
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum,
 • Optimum sermaye bütçelemesi ve ortaklık yapısının belirlenmesi,
 • Halka arz tutarının belirlenmesi ve hisse senedi fiyatının değerlemesi,
 • Yasal sürecin yürütülmesi,
 • Bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlığı.

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • GRI entegre raporlama standartlarına uyum ve kamuyu aydınlatma,
 • Karlılık, nakit akış ve şirket değeri iyileştirmeleri ile finansal performansın arttırılması,
 • Finansal sıkıntıların öngörüsü ve iyileştirilmesi,
 • Konkordato ve iflas başvurularının yönetimi,
 • Finansal hukuka uyum,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları,

image14