Kartal, BJK, Beşiktaş, Lider, İbrahim Can, Danışman, Bilirkişi, Eagle

Deneyim, çalışma süresi değil

değer yaratabilme yetkinliğidir!

İbrahim Can - Biyografi

İbrahim Can
Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı, Akademisyen, Bilirkişi, Mali Müşavir

ÖZ:

İbrahim Can, 2015 yılından günümüze değin kurucusu olduğu I Can Advisory ve I Can Academy markaları altında başlıca faaliyet alanları olan finans, yönetim ve hukuk hakkında danışmanlık ve eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. 

Ayrıca Adalet Bakanlığı, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu'nda kayıtlı olarak ilgili yargı süreçlerinde çeşitli bilimsel, mesleki uzmanlıkları ve lisansları haiz yasal yetkileri ile adli bilirkişilik, konkordato komiserliği, kayyımlık ve adli tercümanlık (İngilizce) desteği sunmaktadır.

Bunlarla birlikte gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ölçekte önde gelen üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli iş birlikleri yürütmektedir.

DENEYİM:

İbrahim Can, 2015 yılından günümüze değin kurucusu olduğu I Can Advisory ve I Can Academy markaları altında başlıca faaliyet alanları olan finans, yönetim ve hukuk hakkında danışmanlık ve eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. 


Ayrıca Adalet Bakanlığı, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu'nda kayıtlı olarak ilgili yargı süreçlerinde çeşitli bilimsel, mesleki uzmanlıkları ve lisansları haiz yasal yetkileri ile adli bilirkişilik, konkordato komiserliği, kayyımlık ve adli tercümanlık (İngilizce) desteği sunmaktadır.


Bunlarla birlikte gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ölçekte önde gelen üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli iş birlikleri yürütmektedir.

AKADEMİK:

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Bölümü’nü 100 tam puan ile yüksek onur öğrencisi olarak birincilikle tamamlamıştır. “Finansal Sürdürülebilirlik Modeli: Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma” tezi ile yeni bir bilimsel yöntem geliştirmiş ve akademik kariyerinde ilerlemeye devam etmektedir. 


Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü’nden “Muhasebe ve Finans” uzmanlığı ile mezun olmuştur.


İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü – Muhasebe ve Vergi Bölümü’nden mezun olmuştur. 


Üniversite sınavında (ÖSS-EA) Türkiye sıralamasında 89. olmuştur.


Ticaret meslek lisesi öğreniminde bir ilk olan bilişim destekli muhasebe ve girişimcilik dersleri ile staj uygulamasını birincilikle tamamlayarak onur öğrencisi olma başarısı göstermiştir.  

SOSYAL:

Kariyerinin sosyal boyutunda yer alan kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk faaliyetleri önemli bir rol oynayarak kariyerinin akademik ve mesleki boyutlarına uzanan başarıları desteklemiştir. Türkiye ve ABD lisansları ile çeşitli madalyalar kazandığı profesyonel latin dansları eğitmenliği ve bunun yanı sıra triathlon, kürek ve doğa sporları ile aktif olarak ilgilenmektedir. 

LİSANSLAR:

  1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM)

  2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

  3) Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim / SPK, Kamu Gözetim Kurumu

  4) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı / SPK

  5) Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı / SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu

  6) İç Denetçi (CIA) / IIA, The Institute of Internal Auditors

  7) Adli Bilirkişilik Temel Eğitimi / Marmara Üniversitesi

  8) Tahkim Hakemi / İstanbul Tahkim Merkezi

  9) EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi / Türk Standartları Enstitüsü

10) Profesyonel Koçluk / International Coaching Federation

image6
image7
image8
image9
image10
image11