Kurumsal Eğitim, Şirket, İK, Performans, İbrahim Can, I Can Academy, Akademi, Eğitim, Başarı,

kurumsal eğitim hizmetlerimiz

I Can Academy, bireysel ve kurumsal boyutlarda akademik eğitim hizmetleri sunarken tüm eğitimlerinin temelinde kariyer yönetimi ve danışmanlığını esas alır. Bunun için öncelikle bireyleri veya kurumları analiz ediyoruz. Daha sonra ise kitlesel eğitimin eksikliklerini gidermek için sosyal bilimlerin disiplinler üstü öğretilerini kişiselleştirilmiş tasarım ve uygulama süreçlerinde küresel en iyi uygulamalar ile sunuyoruz.


Kurumsal eğitim olarak sunduğumuz başlıca hizmetler şöyledir;


 1. Finans Eğitimleri,
 2. Yönetim Eğitimleri,
 3. Hukuk Eğitimleri,
 4. İngilizce Dil Eğitimi,
 5. Yönetici Koçluğu

Ayrıntılar

Kurumsal eğitim hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Daha iyisi bizimle iletişim kurabilirsiniz.  

finans eğitimleri

 • Muhasebe, Finans ve Raporlama (Temel ve İleri Düzey)
 • IFRS, TMS, TFRS
 • Bütçeleme ve Finansal Analiz,
 • İç Kontrol ve Denetim,
 • Finans Piyasaları ve Borsa Şirketlerinin Finansal Yönetimi,
 • Fintech, Blockchain, Kriptopara Sistemleri,
 • Forex; Türev Araçlar, Kaldıraçlı İşlemler, Teknik Analiz
 • Finansal Yönetim (Temel ve İleri Düzey)
 • Finansal Yatırım (Temel ve İleri Düzey)
 • Finansal Sürdürülebilirlik,
 • Finansal Matematik,
 • CFO - Mali İşler Yöneticisi Eğitim Programı.

yönetim EĞİTİMLERİ

 • Sürdürülebilirlik,
 • Entegre Raporlama,
 • Kurumsal Yönetim,
 • Kalite Yönetimi,
 • Stratejik Yönetim,
 • İnsan Kaynakları, Performans ve Kariyer Yönetimi,
 • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi,
 • Aile Şirketlerinin Yönetimi,
 • ERP - Kurumsal Kaynak Planlaması,
 • Dijital Pazarlama Yönetimi.

hukuk EĞİTİMLERİ

 • Finansal Hukuk Uzmanlık Programı,
 • Ticaret Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Hukuku,
 • Bankacılık, Sigortacılık, Bireysel Emeklilik Hukuku,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • Borçlar ve Sözleşme Hukuku,
 • Konkordato, İcra ve İflas Hukuku,
 • Girişimcilik Hukuku,
 • Moda Hukuku,
 • Fintech - Finansal Bilişim Hukuku,
 • Bilirkişilik, Konkordato Komiserliği ve Kayyımlık Programları,
 • Para ve Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Hakları ve İlgili Mevzuat.

ingilizce dil EĞİTİMi

 • Yabancı dil seviye belirleme sınavı,
 • Konuşma, okuma, yazma, dil bilgisi,
 • TOEFL, YDS, YÖKDİL, BULATS vb. sınavlara hazırlık,
 • Uzaktan eğitim (e-learning) seçeneği,
 • Çok boyutlu eğitim kaynağı desteği,
 • Mesleki İngilizce,
 • İş süreçlerine özel uygulamalı eğitimler.

yönetici koçluğu

Yöneticiler açısından; 

 • Yönetilen ekibi daha iyi tanımak, etkin iletişim kurmak,
 • Daha yüksek öz güven duymak,
 • İş ve özel hayat dengesi kurmak,
 • İnsan, yetenek ve kaynak yönetimi,
 • Geleceğin planlanması ve zaman yönetimi,


İşletmeler açısından;

 • Entelektüel sermaye yatırımı,
 • Performans artışı,
 • Bağlılık ve destek ortamının yaratılması,
 • Kariyer yönetimi.

image11