Borsa İstanbul, BIST, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, Nasdaq, Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı,

yönetim Danışmanlığı hizmetlerimiz

Finans, Yönetim ve Hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan I Can Advisory tüm çözümlerinin temeline yerleştirdiği üç boyutlu yaklaşımı şöyledir;


 1. Sosyal bilimlerin disiplinler üstü öğretileri,
 2. İş dünyasının küresel en iyi uygulama deneyimleri,
 3. İlgili faaliyetler için yetki sunan ve yasal zorunluluk olan lisanslar. 


Bu üç boyutlu yaklaşımın temelinde yer aldığı çözümlerimiz kitlesel değil kişisel ihtiyaçlara özel olarak sunulmaktadır.  Yönetim danışmanlığı olarak sunduğumuz başlıca hizmetler şöyledir;


 1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,
 2. Yönetim Kurulu Danışmanlığı,
 3. Kurumsal Yönetim,
 4. Yatırımcı İlişkileri,
 5. Sürdürülebilirlik,
 6. Kalite Yönetimi,
 7. Kariyer Yönetimi,
 8. Dijital Pazarlama,
 9. Aile Şirketleri.

Bize Ulaşın

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Daha iyisi bizimle iletişim kurabilirsiniz.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Halka açık şirketlerin yasal zorunluluk olan yönetim kurulu komitelerinde görevli bağımsız üyelik

YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞI

Halka açık veya kurumsal şirketlerin yönetim kuruluna ilgili yönetim süreçlerinde sunulan finansal yönetim, kurumsal yönetişim ve hukuk danışmanlığı 

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum için;

 • Pay sahipleri (yatırımı) ile ilişkiler,
 • Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
 • Menfaat sahipleri (paydaşlar),
 • Yönetim kurulu süreçlerinin yönetim danışmanlığı,

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması veya hali hazırdaki birimin etkin, verimli ve yasal mevzuat ile uyumlu çalışması için ilgili süreçlerin iyileştirilmesi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik süreçlerinin analizi ve en iyi uygulamalarla iyileştirilmesi,
 • GRI entegre raporlama standartlarına uyum,
 • Finansal sürdürülebilirlik performans ölçümü, derecelendirmesi, değerlemesi, raporlaması,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları,
 • Sürdürülebilir büyüme,
 • Borsa İstanbul, Sürdürülebilirlik Endeksi.

KALİTE YÖNETİMİ

 • Kalite yönetim ve güvence sistemlerinin analizi, tasarımı ve uygulanması,
 • Süreç yönetimi ve iyileştirme,
 • ISO standartlarına uyum denetimi,
 • ISO belgelendirmesi.

kariyer yönetimi

İşletmelerin en değerli kaynağı olan entelektüel sermayelerine yönelik kariyer yönetimi; istihdam öncesinden emeklilik sonrasına uzanan süreçte insan odaklı bilimsel ve profesyonel yaklaşımlarla tüm paydaşlar için verimlilik ve mutluluk artışının sağlanması. 

dijital pazarlama

 • İşletmeye özel pazarlama stratejisi ve modellerinin geliştirilmesi,
 • İnternet sitesinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuata tam uyum güvencesi sunan yapıyla desteklenmesi,
 • Web tasarım ve geliştirme,
 • Mobil uyumlu e-ticaret sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi,
 • SEO, Google Analytics, Adwords, Godaddy, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn bütünleşik optimizasyon
 • Yaratıcı içerik geliştirme,
 • Halkla ilişkiler ve itibar yönetimi,
 • Bilişim hukuku

aile şirketleri

Aile şirketleri için kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik odaklı, aile üyelerinin yönetime katılım ve pay sahipliği başta olmak üzere yasal haklarında adalet ve liyakat esaslı aile anayasasının oluşturulması, yönetim danışmanlığı ve olası ihtilaflarda arabuluculuk ve hukuk danışmanlığı. 

image22