Yasal Bildirim

Fikri ve mülki haklar

İşbu internet sitesi "icanadvisory.com" ve bu sitede yer alan tüm içerik (bilgi, tablo, yorum ve görüşler) ile bunların üzerindeki ticari isim ve ticaret unvanı gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı I Can Advisory ©, I Can Academy © adına İbrahim Can’a aittir.


I Can Advisory © ve I Can Academy © adı ve logosu, İbrahim Can’ın tescilli ticari markaları olup, tüm hakları saklıdır.


Sitede yer alan ve site üzerinden erişilen bilgiler (“Site”), Sitenin sahibi (“I Can Advisory, I Can Academy, İbrahim Can”) tarafından kullanıcılara genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgiler hiçbir şekilde danışmanlık, eğitim veya diğer profesyonel hizmetlerin yerini alma veya alternatifi olarak kullanılma amacı taşımaz. Söz konusu içerik ön bilgilendirme, pazarlama ve ilgili hizmetlerin sözleşmesine esas teşkil etmesi amacıyla paylaşılmaktadır. 


I Can Advisory ©, I Can Academy ©, İbrahim Can ve ilgili diğer paydaşları işbu Sitenin kullanımı; herhangi bir biçimde kopyalanması, paylaşılması, görüntülenmesi veya başka bir şekilde kullanımından ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı zarar ve cezai müeyyidelerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


Sitede sunulan içeriğin telif hakkıyla korunması ve tescilli olması sebebiyle, Site içeriğinin Site sahibinden önceden ve yazılı izin olmaksızın kullanımı yetkisiz kullanım olarak tanımlanmaktadır. Fikri ve mülki hakların ihlali olacak söz konusu yetkisiz kullanım ilgili kişiler adına yasal sorumluluk; maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü doğuracaktır. 


Yasal mevzuatın uygulanışı belirli usul, esas ve koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. I Can Advisory ©, I Can Academy © dijital pazarlama süreçlerinin teknik gerekçeleri nedeni ile Sitenin sürekliliğini, gecikmesiz, hatasız, eksiksiz veya virüslerden arındırılmış olacağına yönelik garanti veya taahhüt vermemektedir. Bu nedenle bilgiler, açıkça veya ima yoluyla hiçbir şekilde tam, eksiksiz, doğru, veya güncel olduğu yönünde bir garanti içermeksizin, oldukları gibi sunulmaktadır.  

Finansal Yönetim VE finansal Hukuk Danışmanlığı hizmetlerinin Yasal Dayanakları

1136 sayılı Avukatlık Kanunu; Md. 35 : ... Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.  ... Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır. 

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Md. (293) : (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. (2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Md. (1) :  Hakim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. 


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Md. (178) :  Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir. 


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Md. (67) : (4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. (6)  Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.


3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu


Md. (2) – A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:  


Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar/zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 

finans piyasaları uyarısı

Site içeriğinde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleri uyarınca yetki almış şirketlerden olan aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Site ve site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı bu Site, site yönetimi, çalışanları ve yazarları buradaki bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm bilgi, teknik analiz, makale ve çalışmalar, bilgi paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, site yazarlarının kişisel çalışma ve değerlendirmeleridir. İçerik, sitede anlatılan teknik analiz yöntemlerinin uygulama örnekleri ve eğitim materyali olarak algılanmalıdır.

kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirme;


Siteyi ziyaret eden kullanıcıların iletişim kurma taleplerine ilişkin olarak paylaştıkları isim, soy isim, e-posta, telefon, mesaj içeriğindeki metin ile kariyer başvurusunda bulunan adayların söz konusu bilgilerine ilaveten öğrenim bilgileri e-posta aracılığıyla tarafımıza iletilmeye açıktır. Bunlara ilave güncel bilgilerden haberdar olmak isteyenler için haber bülteni aboneliği için e-posta bilgisi de paylaşılmaya açıktır. Tüm bu süreçlerde bilgi kullanıcılarının herhangi bir verisi doğrudan tarafımızca izinli veya izinsiz şekilde alınmamaktadır. Tüm veriler bilgi kullanıcılarının kendi rızaları ile ve bahsi geçenlerle sınırlı olarak tarafımıza sunulmaktadır. Belirtilen amaçlar dışında söz konusu veriler hiçbir şekilde kullanılmamakta, işlenerek farklı analizlere dönüştürülmemekte veya üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. 


Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 


Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış  işlenmiş  olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 


Söz konusu bilgi edinme hakkının kullanımı için; 


Başvuru konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Rasimpaşa Mah. Süleymanbey Sok. No:4/3 Kadıköy, İstanbul veya kvkk @ icanadvisory.com adreslerine posta yoluyla başvurulabilir.

Google AnalytIcs

Site, Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’in KPMG Türkiye tarafından nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: google.com/analytics/terms/us.html


Google, site ziyaretçilerine Google Analytics’in veri toplama yöntemine dair daha fazla seçenek sunmak amacıyla Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi geliştirmiştir. Eklenti, Google Analytics JavaScript (ga.js) ile iletişime geçerek site ziyareti hakkındaki bilgilerin Google Analytics’e gönderilmemesi gerektiğini bildirir. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, internet sitesinin kendisine veya diğer internet analitiği hizmetlerine bilgi gönderilmesini önlemez.

Diğer

Konum Tabanlı Araçlar


Site, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın coğrafi konumunu saklayabilir ve kullanabilir. Bu konum verileri, size coğrafi konumunuza göre ilginizi çekeceğine inandığımız hizmetlere ilişkin bilgi sağlamak ve konum bazlı ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla toplanır.


Sosyal Medya


Site, Facebook ve Twitter üzerinden "paylaş" özelliği ile makalelerin kolayca paylaşımına izin vermektedir. Bunun dışında çeşitli sosyal medya hesaplarını beğenmek, takip etmek veya yorum yapmak için bilgi sunulmaktadır.